Tävlingsvillkor

Tävlingen pågår 16/9–24/11 2019 och är öppen för alla över 18 år som är bosatta i Sverige. Anställda eller anhöriga till anställda på Orkla Foods Sverige AB (Orkla), Riksföreningen Bo På Lantgård (Bo på Lantgård) och Change Reklambyrå AB (Change) får inte delta i tävlingen.

Det krävs att du har köpt en valfri Felix Krögarpytt®, Felix köttbullar eller Felix fryst potatis i perioden 16/9–10/11 2019 och sparar kvittot. Det ska kunna visas upp vid vinst. OBS! Gäller ej Krögarpytt® 1 500 g, Ekologiska Gårdspommes, Pommes Frites och Pommes Criss Cut®.

Vinstinfo

1–100:e pris: En övernattning på valfri lantgård ansluten till Riksföreningen Bo på Lantgård, gällande en familj på upp till 4 personer i gemensamt rum/boende. Värde 450–1650 kronor. Observera att olika gårdar kan ha egna regler kring antal personer eller andra bestämmelser i samband med boendet.

En jury bestående av representanter från Orkla och Change utser vinnarna. Vid bedömning av tävlingsbidragen värderas kreativitet och motiveringens originalitet. Juryns beslut kan inte överklagas. Vinnarna kontaktas via e-post 2-3 veckor efter tävlingsperiodens slut. Vinnarna kan bli ombedda att uppvisa kvitto på 1 Felixprodukt enligt ovan inköpt under tävlingsperioden (16/9–10/11 2019). Vinnaren måste ha accepterat priset och kompletterat med eventuella uppgifter senast 15/1 2020. Efter detta förbehåller sig juryn rätten att överlåta vinsten till nästa kvalificerade bidrag enligt juryns rangordningsbeslut. Vinsten kan ej bytas mot kontanter/produkter eller överlåtas. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Orkla, eller andra parter som medverkar direkt eller indirekt i denna tävling ansvarar ej för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen.

Så här bokas vinsten

  1. Vinnaren meddelas via e-post.
  2. Vinnaren kontaktar Change med önskemål om vilken gård och vilket datum vinsten ska utnyttjas. Kvitto av korrekt produkt inköpt under perioden 16/9–10/11 2019 ska uppvisas.
  3. Change kontaktar berörd gård för att bekräfta bokning.
  4. Vinnaren får voucher/kvitto på att betalning är gjord, som medtas till gården som bevis för bokning.

Eventuell ombokning kan enbart göras till annan dag – det är inte möjligt att boka om till annat boende. Eventuell ombokning hanteras mellan Change och berörd gård. Vid eventuella extrakostnader betalas mellanskillnaden av vinnaren, direkt till aktuell gård. Alla eventuella bokningsfrågor hanteras av Therese Bergkvist på Change, tel 0704–500564.

Hantering av personuppgifter

Uppgifterna som du lämnat ovan behandlas av Orkla som är personuppgiftsansvarig. Det betyder att Orkla ansvarar för att dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Vi använder och delar uppgifterna med Change för att utse vinnarna. Inga personuppgifter för de tävlande sparas efter avslutad kampanj, som längst fram till 29/2 2020. Dock sparas vinnarnas personuppgifter för att kunna boka boendet, som längst fram till 31/12 2020. Vinnarnas personuppgifter delas även med Bo på Lantgård.

Sekretesspolicy

Din sekretess är viktig för oss. I denna sekretesspolicy beskrivs vilka personuppgifter som Orkla samlar in från dig, hur vi interagerar med dig och hur vi använder dessa uppgifter.

Personuppgifter vi samlar in och hur vi använder dem

Vi använder insamlade data (namn, adress, e-post, mobilnummer) för att utse och kontakta vinnarna i tävlingen. Vi får informationen genom att du fyller i dina uppgifter på kampanjsajten.

Hur vi delar dina personuppgifter

Orkla använder och delar uppgifterna med Change (för att utse vinnarna). Vinnarnas personuppgifter delas även med Bo på Lantgård (för att kunna boka boendet).

Tillgång till dina personuppgifter

Vänligen kontakta privacy@orkla.no om du vill få tillgång till, utlämna, korrigera eller radera personuppgifter vi har lagrat. Du kan också invända, kräva begränsning eller återkalla ditt/dina samtycke(n) när som helst. Du också rikta klagomål till Svenska Datainspektionen (senare Integritetsskyddsmyndigheten) om du vill framföra åsikter gällande vår behandling av personuppgifter.

Borttagning av personuppgifter

Vi tar bort dina personuppgifter senast 29/2 2020 efter att vinnarna är utsedda. Vi sparar dock vinnarnas uppgifter för att kunna boka boendet, som längst fram till 31/12 2020.

Hur vi förvarar personuppgifterna

Tjänster och produkter vi använder för att bearbeta och lagra dina personuppgifter finns inom EU. Det säkerställer att våra leverantörer också följer lagen om GDPR.
Detaljerad redogörelse för: FELIX – Vinn en lantgårdsvistelse!
Tillgång: Orkla Foods Sverige AB och Change Reklambyrå AB.
Underleverantörer: Riksföreningen Bo På Lantgård.

Tillbaka